รับแปลภาษา แปลเอกสาร ล่ามแปลภาษา
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา แปลเอกสาร ล่ามแปลภาษา

ผู้ให้บริการด้านแปลภาษา ที่มีผู้แปลภาษาครอบคลุมกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาแบบเจ้าของภาษาแปลเอง ประสบการณ์ของทีมแปลภาษากว่า 20 ปี การันตีความถูกต้อง พร้อมทั้งมีบริการรับรองเอกสารการแปล

รับแปลภาษา ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ศูนย์แปลเอกสาร : 12Translation.com
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา แปลเอกสาร ล่ามแปลภาษา

ผู้ให้บริการด้านแปลภาษา ที่มีผู้แปลภาษาครอบคลุมกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาแบบเจ้าของภาษาแปลเอง ประสบการณ์ของทีมแปลภาษากว่า 20 ปี การันตีความถูกต้อง พร้อมทั้งมีบริการรับรองเอกสารการแปล

รับแปลภาษา ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ธุรกิจด้านงานแปลเอกสาร
- 12Translation ศูนย์แปลภาษาชั้นนำของไทย -
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา แปลเอกสาร ล่ามแปลภาษา

ผู้ให้บริการด้านแปลภาษา ที่มีผู้แปลภาษาครอบคลุมกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาแบบเจ้าของภาษาแปลเอง ประสบการณ์ของทีมแปลภาษากว่า 20 ปี การันตีความถูกต้อง พร้อมทั้งมีบริการรับรองเอกสารการแปล

รับแปลภาษา ทุกภาษาทั่วโลก

นักแปลประจำศูนย์แปลของเรา ทั้งเจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้เชียวชาญมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แปลเอกสารราชการ
พร้อมรับรอง

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

12Translation : บริการแปลเอกสาร

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

แปลเอกสารทางราชการต่างๆ
เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารทางด้านการบริหาร
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
แปลเอกสารทางด้านใบรับรองการศึกษา
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
แปลเอกสารทางด้านเอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านธุรกิจ
แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม
เอกสารด้านการฝึกอบรม

แปลเอกสารด้านคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

แปลเอกสารด้านจดหมายทุกประเภท
จดหมายทุกประเภท

แปลเอกสารด้านรายงานการประชุม
รายงานการประชุม

แปลเอกสารด้านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

แปลเอกสารด้านจดหมายทางอีเมล์
จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์

ลูกค้าของเรา

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

วิธีการดำเนินงานของศูนย์แปลภาษา 12Translation