แปลเอกสารเขตทุ่งครุ

ทุ่งครุ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลาง โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลักทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เดิมทุ่งครุมีฐานะเป็น ตำบลทุ่งครุ ขึ้นอยู่ก […]