ความพึงพอใจของลูกค้า
คือสิ่งที่เราภูมิใจ ด้วยฐานลูกค้ากว่า 500 บริษัท
ยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง
รับประกันคุณภาพ
- มีประสบการณ์แปลเอกสารมากกว่า 20 ปี กว่า 350 ภาษาทั่วโลก
- มีที่ตั้งออฟฟิศ มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก
- รับรองคุณภาพงานแปล แก้ไขงานตามความต้องการ
บริการแปลภาษา
ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
Slider
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

12Translation : ลูกค้าของเรา

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

Sheraton Hotel
บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด
Amburaya Resort Co.,Ltd
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส.ซี.สตีล โปรดักส์ จำกัด
Siberian Health International Co., Ltd.
บริษัท วี.โฮ.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท วาย เค เค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางกอก ดรัก จํากัด
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด
GBTA Asia Co., Ltd.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด
Stone Apple Consulting Co.,Ltd.
Control Data (Thailand) Ltd.
บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด
บริษัท โรยัล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ทร็อพ จำกัด
บริษัท หงซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Bangkok Inter Food Co., Ltd.
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลซิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
Meinhardt (Thailand) Ltd.
Gas Power (Asia) Ltd.
บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด

บริษัท ไท่ เหอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ซีเอ็มซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด
บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด
คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งหมอคัมภีร์
บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท คิงส์ มาเบิ้ล แอนด์ แกรนิต จำกัด
บริษัท สันติภาพ อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท เอไอ เทค จำกัด
หจก.ไอดอล-ไอเดีย
Wego.com
Travelmob.com
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
บ.ไซเลอร์กรุ๊ป
บริษัท จอห์นสัน แมทเธย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรีนเมลอน จำกัด
บริษัท ตงหยาง ทราเวล เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด
บริษัท เอปสันโตโยคอม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซึจิยะ โคเงียว(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มูเนะคะตะ ไทย พลาสติก จำกัด
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คิทามูระ ยูเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อาพิค ยามาดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลูกค้าของเรา

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

วิธีการดำเนินงานของศูนย์แปลภาษา 12Translation

รูปแบบงานแปล และข้อกำหนดต่างๆที่ทางลูกค้ากำหนดมา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับงานแปลของลูกค้า

คัดเลือกนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงานแปลนั้นๆเพื่อให้งานแปล ของลูกค้าออกมาถูกต้องตามต้นฉบับทั้งในเรื่องของการเลือกใช้คำ และการใช้ภาษาที่สละสลวย

ทีมนักแปลทำการแปลเอกสาร ซึ่งนักแปลต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการแปลเพื่อให้เข้าใจใน เนื้อหางานแปลอย่างแท้จริงและได้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบงาน ทำการตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบงานแปลว่าออกมาถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่หรือตรงตามที่ลูกค้ากำหนดมา หรือไม่ อาทิ ความถูกต้องของรูปประโยค/ไวยากรณ์ การจัดทำตาราง การใส่ตัวหนาตัวเอียง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้งานแปลของลูกค้าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

เจ้าหน้าที่ทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาและแจ้งรายละเอียดการส่งมอบ ให้ลูกค้าทราบโดยทันที พร้อมทั้งติดตามงานแปลของลูกค้าหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบผลว่างานแปลออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยตรงตามที่ลูกค้าต้องการ