ความพึงพอใจของลูกค้า
คือสิ่งที่เราภูมิใจ ด้วยฐานลูกค้ากว่า 500 บริษัท

ยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง

รับประกันคุณภาพ
- มีประสบการณ์แปลเอกสารมากกว่า 20 ปี กว่า 350 ภาษาทั่วโลก
- มีที่ตั้งออฟฟิศ มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก
- รับรองคุณภาพงานแปล แก้ไขงานตามความต้องการ
บริการแปลภาษา
ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
Slider
ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้

แปลเอกสารรัสเซีย

ศูนย์แปลเอกสาร 12translation รับแปลเอกสารรัสเซีย

จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีชาวรัสเซียเข้ามาทำธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยมากที่สุดประเทศหนึ่ง ทำให้งานแปลเอกสารรัสเซียเข้ามาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กร บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ก็ใช้ภาษารัสเซียเพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารและเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ มากขึ้นไปด้วย

แต่เนื่องจากงานแปลเอกสารรัสเซียนั้นเป็นภาษาที่ยากภาษาหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสารและการเข้าใจภาษาอย่างลึกซึ่ง ทำให้ทาง 12Translation ต้องใช้ความละเอียดในการคัดเลือกและสรรหาทีมงานแปลเป็นอย่างมาก เพื่อให้งานแปลของลูกค้าออกมามีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  ทั้งนี้งานแปลเอกสารรัสเซียได้มีการเติบโตค่อนข้างมากทำให้เราต้องทำการสรรหาทีมงานแปลเข้ามารองรับงานให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าโดยไม่ลืมในเรื่องของคุณภาพของผู้แปลเป็นหลัก

ประสานงานแปลเอกสาร

ติดต่อแปลเอกสารด่วน สามารถติดต่อและใช้บริการกับเราโดยช่องทางต่อไปนี้